Početna2020-06-09T11:39:50+02:00

SPINALNO UDRUŽENJE SRBIJE

Dobro došli 

Članstvo

DOBRO DOŠLI

SPINALNO UDRUŽENJE SRBIJE je nevladino, dobrovoljno, stručno i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti prevencije i lečenja oboljenja vezanih za spinalnu patologiju.

Ciljevi Udruženja su:

  • Unapređenje prevencije, dijagnostike i lečenja bolesnika sa svim oboljenjima kičmenog stuba;
  • Formiranje multidisciplinarnih vodiča i uspostavljanje saradnje između lekara različitih subspecijalnosti, u cilju poboljšanja lečenja bolesnika sa oboljenjima kičmenog stuba i formiranje vodiča dobre kliničke prakse;
  • Saradnja sa regionalnim i međunarodnim asocijacijama i usklađivanje protokola lečenja bolesnika u Srbiji sa protokolima koji se primenjuju u svetu;
  • Obrazovanje lekara u oblasti neurohirurgije, ortopedije, fizikalne medicine, reumatologije, medikalne onkologije, radiologije i patologije, kroz organizaciju škola, seminara, kurseva, radionica i kongresa;
  • Aplikacija za stipendije za edukaciju mladih lekara;
  • Upućivanje lekara na usavršavanje;
  • Formiranje udruženja pacijenata sa oboljenjima kičmenog stuba.
Prof. dr Miloš Joković
Prof. dr Miloš Joković Predsednik udruženja
Prof. dr Milenko Savić
Prof. dr Milenko Savić podpredsednik udruženja

Kontaktirajte nas

Iме i Prezime*

E-mail*

Predmet

Poruka