Osnivačka Skupština Udruženja za spinalnu hirurgiju

2019-12-05T04:15:08+01:00

Osnivačka Skupština Udruženja za spinalnu hirurgiju održana je u Beogradu, 25. 09. 2018. Udruženje je osnovano sa ciljem podsticanja, razmene znanja i ideja na području istraživanja i lečenja bolesti kičme.