VAZNI DATUMI:

Prijave za učešće slati do: 1. novembra  2020. Godine

Rok za slanje apstrakata: 1. oktobar 2020. Godine

Kongres će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije

GLAVNE TEME:

Multidisciplinarni pristupi u hirurškom i medikamentoznom lečenju

  • degenerativnih oboljenja kičme
  • spinalnih deformiteta
  • tumora kičmenog stuba
  • dijagnostike i rehabilitacije.

U OKVIRU KONGRESA BICE ORGANIZOVAN WORKSHOP IZ DEGENERATIVNIH OBOLJENJA VRATNOG I TORAKOLUMBALNOG DELA KIČME

PRILOZI:
Registracioni formular